Fremskrivning af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser

Fremskrivning af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser
10-05-2018

En ny fremskrivning af indvandreres bidrag til de offentlige finanser viser, at ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere indebærer en varig udgift på de offentlige finanser på 33 mia. kr. pr. år. Til sammenligning indebærer vestlige indvandrere og deres efterkommere en varig nettoindtægt på 14 mia. kr., mens personer med dansk oprindelse indebærer en varig nettoindtægt på 46 mia. kr. pr. år.

At ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i gennemsnit indebærer en nettoudgift afspejler helt overvejende, at gruppen i gennemsnit har en relativt lav beskæftigelsesgrad og lønindkomst, og derfor i højere grad modtager offentlige overførsler og betaler mindre i skatter og afgifter. Indvandrere i beskæftigelse vil typisk bidrage positivt til de offentlige finanser.