National strategi for cyber- og informationssikkerhed

National strategi for cyber- og informationssikkerhed
15-05-2018

I Danmark oplever vi i disse år ligesom resten af verden, at den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere, at vi i stigende grad forbindes via digitale løsninger, og at vi alle – myndigheder, virksomheder og borgere – bliver stadigt mere afhængige af internettet, og de muligheder det bringer.

Danmark er et af de mest digitaliserede lande i verden, og digitaliseringen er et afgørende middel både for udviklingen af den offentlige sektor og for private virksomheders vækst og konkurrenceevne.

Som danskere er vi vant til at interagere både med virksomheder og offentlige myndigheder gennem digitale løsninger, og vi har en grundlæggende tillid til, at udvekslingen af data og informationer sker på en ansvarlig og sikker måde med respekt for den enkeltes privatliv.

Tilliden til sikkerheden i digitale løsninger er afgørende for den fortsatte digitale udvikling af vores samfund. Vi skal beskytte vores data og sikre, at de digitale løsninger, vores velfærdssamfund er afhængigt af, er beskyttet mod ødelæggende angreb udefra.

Regeringen øger nu ambitionsniveauet for indsatsen på cyber- og informationssikkerhedsområdet og vil i de kommende år investere 1,5 mia. kr. i Danmarks cyber- og informationssikkerhed.

Regeringen og forligspartierne har med Forsvarsforliget 2018-2023 styrket beskyttelsen af Danmark mod cybertrusler markant. Nu styrkes arbejdet yderligere med en ny national strategi for cyber- og informationssikkerhed, der binder den samlede indsats sammen.

Regeringen igangsætter 25 initiativer og 6 målrettede strategier for de mest kritiske sektorers arbejde med cyber- og informationssikkerhed, der skal øge den tekniske robusthed i den digitale infrastruktur, øge viden og kompetencer hos borgere, virksomheder og myndigheder og styrke den nationale koordinering og samarbejdet på området. Strategien skal styrke Danmarks cyber- og informationssikkerhed og sikre en systematisk og koordineret indsats i de kommende fire år.

Truslen fra ondsindede cyberangreb kan ikke elimineres, men med en ny strategi for cyber- og informationssikkerhed vil regeringen sikre, at det danske samfund kan fortsætte med at drage nytte af de teknologiske muligheder, og at danskerne fortsat kan være trygge ved den digitale udvikling.