Økonomisk Redegørelse, maj 2018

""
25-05-2018

Der har været solid vækst i dansk økonomi igennem flere år, og økonomien har nu taget fat på en højkonjunktur.

Den gode udvikling manifesterer sig på en lang række måder. Flere end nogensinde er i job, arbejdsstyrken har sat rekord, og velstanden har aldrig været større.