Udgiftslofter og statens finanser, maj 2018

Udgiftslofter og statens finanser, maj 2018
28-05-2018

Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2017-18.

Regnskabstal for 2017 viser, at udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner blev overholdt i 2017. På baggrund af den første statslige udgiftskontrol for 2018 og de kommunale og regionale budgetter for 2018 forventes udgiftslofterne ligeledes overholdt i 2018. 

På statsregnskabet for 2017 er der opgjort et overskud på DAU-saldoen på 31 mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på 51½ mia. kr. i forhold til det budgetterede på finansloven for 2017. I 2018 skønnes der et underskud på DAU-saldoen på 12¾  mia. kr.