En indikator for virksomheders kreditadgang

En indikator for virksomheders kreditadgang
20-03-2018

I analysen præsenteres en metode til at udlede en indikator for virksomheders kreditadgang.

Indikatoren tager udgangspunkt i omfanget af virksomheder, der oplever finansielle begrænsninger, og søger at rense dette for virkninger af udsving i virksomhedernes kreditværdighed og kreditefterspørgsel. Indikatoren kan ikke stå alene i vurderingen af virksomheders kreditadgang, men kan indgå som supplement til andre relevante statistikker og vurderinger. Indikatoren peger isoleret set på en vis lempelse i kreditadgangen siden 2012 for både bygge- og servicevirksomheder.