Reformer har styrket dansk økonomi

Økonomisk Analyse: Reformer har styrket dansk økonomi
16-11-2018

De reformer, der er gennemført fra og med Velfærdsaftalen, 2006, har styrket beskæftigelsen og vækstpotentialet i dansk økonomi. Samtidig har de styrket de offentlige finanser, svarende til 3¾ pct. af BNP i 2025.

Hvis Danmark havde fravalgt ”reformvejen”, ville det i stedet have været nødvendigt at konsolidere de offentlige finanser ved fx væsentligt højere skat, markant lavere offentligt forbrug, eller en kombination heraf.