Digital service i verdensklasse

23-10-2018

Danmark er i dag helt i front, når det gælder digitaliseringen af den offentlige sektor. Faktisk er vi intet mindre end verdens bedste. Førstepladsen blev tildelt i sommer af FN, som hvert andet år foretager en måling af den offentlige digitalisering blandt verdens lande. Digitaliseringen har gjort hverdagen nemmere for danskerne, som i høj grad har taget fx NemID, forskuds- og årsopgørelser på skat.dk og andre digitale løsninger til sig. Men Danmark oplever ligesom resten af verden, at den digitale udvikling går stadigt hurtigere og fører nye muligheder og udfordringer med sig.

Som en del af Sammenhængsreformen lancerer regeringen nu reformsporet Digital service i verdensklasse. Med Sammenhængsreformen ønsker regeringen at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor, som sætter borgeren i centrum for den offentlige velfærd. Og her spiller digitaliseringen en helt central rolle. Den digitale udvikling giver nye muligheder for at udvikle den offentlige service til større gavn for borgerne. Det skal vi blive langt bedre til at udnytte.  

Regeringen vil derfor hæve de politiske ambitioner for digitaliseringen af den offentlige sektor. Vi foreslår en række indsatsområder og initiativer, som skal give borgere og virksomheder en mere tidssvarende og sammenhængende digital service. Med initiativerne ønsker regeringen at binde den offentlige service bedre sammen, så borgernes og virksomhedernes digitale møde med den offentlige sektor bliver lettere og mere overskueligt. 

Det er naturligvis helt afgørende for regeringen, at digitaliseringen sker inden for klare rammer, og at respekten for den enkelte borgers privatliv bliver opretholdt. Også i den digitale verden. Regeringen vil derfor sikre et øget fokus på dataetik og en mere gennemsigtig brug af data i det offentlige. Indsatsen skal give et målbart løft i danskernes tillid til, hvordan myndighederne bruger og deler data i den offentlige sektor. 

Offentlig digitalisering er en fælles opgave. Derfor vil regeringen føre arbejdet med digital service videre ved at aftale en digitaliseringspagt med kommuner og regioner, så vi forpligter hinanden på at samarbejde om at levere Digital service i verdensklasse.

God læsning! 

Innovationsminister
Sophie Løhde