Effekt på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudie for ingeniører og cand.merc.

17-09-2018

En ny økonomisk analyse af effekter på velstand, arbejdsudbud og holdbarhed af kandidatstudiet for civilingeniører og cand.merc. viser, at arbejdsudbuddet påvirkes positivt ved at uddanne bachelorer frem for kandidater på grund af en tidligere indtræden på arbejdsmarkedet. Endvidere vises, at HA’ere opnår en lavere løn og produktivitet end kandidaterne på cand.merc. Dette gælder også for ingeniørerne, men her er forskellen mellem bachelorer og kandidater markant mindre.

Overordnet peger analysens resultater på, at arbejdsmarkedet for bachelorer er mere velfungerende på ingeniørområdet, mens der observeres store løn- og produktivitetsforskelle mellem HA’ere og cand.merc.’erne.

Analysen belyser den situation, hvor de bacheloruddannede indtræder på arbejdsmarkedet og ikke efterfølgende tager en kandidatuddannelse, og den bekræfter, hvad tidligere analyser har vist, nemlig at uddannelse og produktivitet hænger sammen, og at uddannelse generelt er en god investering.