Færre regler og mindre bureaukrati

Færre regler og mindre bureaukrati
04-09-2018

Det er ude i virkeligheden, at de bedste idéer opstår. Det er der, at vejen til de gode løsninger, der kan skabe bedre sammenhæng og sætte borgeren i centrum, bliver lagt. Derfor har regeringen igennem mere end et år i dialog med blandt andet medarbejdere, ledere og borgere samlet inspiration til, hvordan den offentlige sektor kan fornyes, så vi kan skabe bedre kvalitet og sammenhæng i velfærden.

Med lanceringen af Færre regler og mindre bureaukrati lanceres den første af Sammenhængsreformens i alt seks reformspor. Afbureaukratisering udgør et helt centralt element i forhold til at skabe en mere sammenhængende offentlig sektor. For bedre kvalitet og en mere sammenhængende indsats til borgerne skal blandt andet sikres ved, at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgaver. 

Bureaukratiet har grebet om sig og fylder for meget i den offentlige sektor. Hver dag oplever SOSU-assistenten, læreren, sygeplejersken, pædagogen og andre vigtige frontmedarbejdere i kernevelfærden, hvordan overflødige regler og registreringskrav stjæler tid fra borgerne. Tid, der i stedet kunne bruges på velfærd. Der er behov for at udvise mere tillid og give medarbejderne mere frihed i opgaveløsningen. Vi skal gøre op med uhensigtsmæssige registreringskrav og styre mindre på processer, så de dygtige medarbejdere i den offentlige sektor kan blive sat fri og bedre udfolde deres faglighed. Vi vil rydde ud i meningsløse regler, skemaer og rigid kontrol.

Regeringen sætter som mål at fjerne bureaukrati og unødige regler for 4 mia. kr. Det kræver en stor og vedholdende indsats at indfri.

Med afbureaukratiseringsreformen foreslår vi 130 konkrete initiativer, der skal bidrage til at indfri regeringens mål om at fjerne bøvl og bureaukrati for 4 mia. kr., som kan bruges lokalt til velfærd. Der er dog ingen lette løsninger. Oprydningsarbejdet er stort og nødvendigt. Regeringen kan ikke gøre det alene. Det kræver, at Folketingets partier, kommuner, regioner og faglige organisationer alle bidrager til at sætte ind overfor det voksende bureaukrati – til gavn for medarbejdere og borgere. Det er ikke nok at snakke. Der skal handles.