Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2016

Forside til analysen
20-04-2019

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer i 2016 en nettoudgift for de offentlige finanser på 35 mia. kr. Nettoudgiften er faldet med knap 3 mia. kr. fra 2015 til 2016 blandt andet som følge af en stigning i beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Der er store forskelle i nettobidraget blandt ikke-vestlige indvandrere på tværs af opholdsgrundlag og hjemland. Vestlige indvandrere og efterkommere bidrager positivt til de offentlige finanser med 5 mia. kr. i 2016.