Kortlægning af statslige garantier og genudlån

""
29-04-2019

Regeringen vil styrke rammerne for brugen af statslige garantier og genudlån, så statens risiko for tab fremadrettet bliver afdækket.

Med de styrkede rammer vil Danmark følge de internationale anbefalinger – ligesom Sverige, Holland mfl. Det vil understøtte en sund og ansvarlig finanspolitik og generelt bidrage til at fastholde Danmarks stærke rating – den såkaldte AAA-rating – fra de internationale kreditinstitutioner.