Økonomisk Redegørelse, august 2019

""
27-08-2019

Et velfungerende arbejdsmarked, veludbygget offentlig velfærd og et stærkt erhvervsliv, der kan gøre sig gældende globalt, har gjort Danmark til et af verdens rigeste og mest retfærdige lande.

Dansk økonomi er grundlæggende sund. Vi oplever i disse år høj beskæftigelse, lav ledighed og pæn vækst. De gode tider kan vare ved, om end mørke skyer truer i horisonten. Der er risiko for optrapning af handelskrigen mellem USA og Kina, og Brexit-datoen rykker tættere på. Begivenheder vi ikke kan kontrollere, men som kan slå verdensøkonomien ud af kurs – og det vil uundgåeligt også ramme dansk økonomi.

Det kræver en ansvarlig økonomi, hvor pengene passer og bruges klogt. Hvis der ikke er styr på pengene, så går det i sidste ende ud over de svageste, der har allermest brug for et velfungerende velfærdssamfund.

Vi står lige nu med en unik mulighed. Bagtæppet er et langt og robust økonomisk opsving. År for år er flere kommet i job, og aldrig før har så mange haft et arbejde. Færre og færre er henvist til passiv forsørgelse, og prognosen peger på, at de positive takter på arbejdsmarkedet vil fortsætte. Men det må ikke blive en sovepude. En stærk økonomi skal virke for alle, og især for dem som er i fare for at blive efterladt på perronen. Vi har muligheden for at indfri den ambition nu. Derfor vil vi blandt andet styrke den offentlige velfærd.

Vi skal også tage de første vigtige skridt for at indfri regeringens ambitiøse målsætninger på klimaområdet. Ambitioner, der i de kommende år vil få stor betydning, når vi skal tilrettelægge den økonomiske politik.

Ambitionerne er høje, og regeringen er allerede i gang. Ikke alt kan gennemføres på en gang, men hver dag kan vi tage et skridt i retning af et mere retfærdigt Danmark.