Teknisk forslag til finanslov for finansåret 2020

""
27-08-2019

Det følger af grundloven, at regeringen inden udgangen af august skal fremsætte forslag til finanslov for det kommende finansår.

På grund af det sene valg kort før sommerferien har det ikke været praktisk muligt at udarbejde et finanslovforslag, som afspejler regeringens prioriteter. Regeringen fremsætter derfor et teknisk finanslovforslag for Folketinget tirsdag den 27. august. Det tekniske finanslovforslag indeholder bevillingsmæssige ændringer af aktivitetsbestemt og teknisk karakter, og således ikke regeringens politiske prioriteter.

Finanslovforslaget består af tekst og anmærkninger. Anmærkningerne er specifikationer og bemærkninger til de enkelte konti på de såkaldte ministerparagraffer og fællesparagraffer (dvs. reserver, skatter, renter mv.). Endvidere indgår en række oversigter, en kortfattet beskrivelse af budget- og bevillingssystemet, en opslagsvejledning samt ordforklaringer.

Som følge af folketingsvalget den 5. juni 2019 udkom der ikke en Økonomisk Redegørelse i maj 2019. En del af budgetteringsgrundlaget for de årlige finanslovforslag tager sædvanligvis afsæt i forudsætninger fra majredegørelsen. Der blev derfor i maj udarbejdet en teknisk prognose for en række budgetteringsforudsætninger, som har dannet grundlag for dele af budgetteringen på det tekniske finanslovforslag for 2020 mv.

Læs mere om tekniske budgetforudsætninger

 

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her