Danmarks Nationale Reformprogram 2019

""
12-03-2019

Dansk økonomi befinder sig i en højkonjunktur. De seneste år har væksten været solid, både i BNP og i beskæftigelsen.

Fremgangen på arbejdsmarkedet har medført en betydelig stigning i indkomsterne, hvilket har skabt grundlaget for et opsving, hvor BNPvæksten drives af det private forbrug og stigende investeringer. Reformvirkninger fra allerede vedtagne reformer, herunder især fra tilbagetrækningsreformen, vil bidrage til, at beskæftigelsen fortsat kan stige i de kommende år.