National strategi for kunstig intelligens

""
14-03-2019

Danmark har fået en national strategi for kunstig intelligens, der skal sikre, at Danmark går forrest med ansvarlig udvikling og anvendelse af kunstig intelligens – til gavn for den enkelte borger, virksomheder og samfundet.

Kunstig intelligens rummer store muligheder for at skabe vækst, velstand og offentlig service i verdensklasse. Strategien skal skabe gode rammer for, at virksomheder, forskere og offentlige myndigheder kan udnytte potentialet i kunstig intelligens med ansvarlighed i højsædet.

Strategien har fire sigtelinjer:

  1. Danmark skal have et fælles etisk grundlag for kunstig intelligens med mennesket i centrum

  2. Danske forskere skal forske i og udvikle kunstig intelligens

  3. Danske virksomheder skal opnå vækst ved at udvikle og anvende kunstig intelligens

  4. Den offentlige sektor skal anvende kunstig intelligens til at tilbyde service i verdensklasse