Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2023

""
02-10-2019

På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2020 mv. offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025.

Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2023. I fremskrivningen er de mellemfristede mål om finanspolitisk holdbarhed og strukturel balance i 2025 opfyldt.