Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2019

""
11-10-2019

Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

Statistikudvalget består af repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet (formand). Herudover deltager en repræsentant fra Nationalbanken i udvalgets møder med status som observatør og analysebidrager.