Trygt gennem krisen i fællesskab - en grøn, retfærdig og ansvarlig genopretning af dansk økonomi

""
31-08-2020

Corona-pandemien har kastet verden ud i en voldsom økonomisk krise. Det gælder også Danmark. Vi har oplevet et økonomisk tilbageslag, som vi vil mærke konsekvenserne af i flere år fremad.

Fællesskabet har været vores vej gennem krisen. Med hjælpepakker og trepartsaftaler har vi holdt hånden under danske lønmodtagere og danske virksomheder. Og i dag er vi i gang med genopretningen af dansk økonomi.

Der er fortsat stor usikkerhed forude. Men vi har lagt os fast på, at vejen ud af krisen skal være grøn, retfærdig og ansvarlig. For mens vi bygger op, skal vi udvikle vores samfund.

Det kræver albuerum. Og det kræver, at vi fortsat har muskler til at tackle de udfordringer, som coronaen medfører – når det gælder vores sundhed, og når det gælder vores økonomi. Derfor lægger vi med finanslovforslaget for 2021 op til at etablere en omfattende økonomisk reserve, som vi kan trække på, når der bliver brug for det. Vi skal investere klogt, så Danmark kommer styrket igennem krisen.

Krisen har vist, at et udbygget velfærdssamfund og en stærk privat sektor ikke er hinandens modsætninger, men snarere hinandens forudsætninger.

Med dette finanslovforslag fortsætter vi arbejdet med den grønne omstilling. Nye målrettede investeringer i grøn forskning skal være med til at sikre, at vi når vores klimamål, og nye ressourcer til miljøet skal styrke vores natur og biodiversitet.

Vi bygger også videre på de velfærdsløft, som vi sikrede sidste år, og fortsætter med at udvikle velfærden. Vi lader pengene følge med, når der bliver flere børn og ældre. Vi sætter børnene først og lægger fundamentet for en mere værdig ældrepleje.

Endelig øger vi trygheden og tilliden til vores samfundsinstitutioner. Vi vil skabe et politi, der er tættere på danskerne, og give skattevæsenet bedre vilkår i kampen mod snyd og svig.

Corona-krisen har vist os styrken af vores fællesskab. Det er et fællesskab, der er værd at værne om.