""
18-12-2020

Efter en periode hen over sommeren med betydelig økonomisk fremgang er Danmark og verdensøkonomien blevet ramt af anden bølge af coronapandemien. Det sætter økonomien midlertidigt tilbage. Det er dog forventningen, at genopretningen efterhånden vil forløbe mere uhindret, hjulpet godt på vej af omfattende stimulustiltag.

BNP ventes at vokse med 2,8 pct. i 2021 og 3,1 pct. i 2022 efter et fald på 3,8 pct. i år. Tilbagegangen i dansk økonomi i år bliver dermed mindre end tidligere ventet, og der er udsigt til, at BNP i 2022 vil overstige niveauet før krisen. Prognosen i Økonomisk Redegørelse er dog udarbejdet, før anden bølge af coronapandemien gik ind i den seneste meget alvorlige fase.