Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning

""
30-01-2020

Danmark er for lille til store forskelle.

Alle kommuner skal have mulighed for at tilbyde gode børnehaver, skoler, plejehjem og anden lokal velfærd. Det er en forudsætning for, at Danmark hænger sammen.

I dag har kommunerne meget forskellige grundvilkår for at yde den velfærd, som borgerne med rette kan forvente. Nogle kommuner har en god økonomi, fordi de har mange borgere og virksomheder, som tjener gode penge, og derfor betaler meget i skat til kommunekassen.

Andre kommuner har ikke samme skatteindtægter. Til gengæld har disse kommuner ofte relativt flere udgifter til for eksempel sygdomsramte eller ledige borgere, som har brug for hjælp. 

Det betyder, at velfærdssamfundet kan se meget forskelligt ud alt afhængig af, hvilken kommune man bor i.

Det nære demokrati er en vigtig dansk værdi. Borgere i en kommune skal selv kunne bestemme, hvad deres skattekroner skal gå til, og hvor høj skatten i kommunen skal være. Men når forskellene i kommunernes grundvilkår bliver for store, trækker det Danmark skævt – både socialt og geografisk.