Økonomisk Analyse: Indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser i 2017

""
25-06-2020

Finansministeriets årlige analyse af indvandreres nettobidrag til de offentlige finanser viser et fald i de samlede nettoudgifter i 2017.

Indvandrere og efterkommere indebærer samlet en nettoudgift på de offentlige finanser på 25 mia. kr. i 2017 (2017-niveau). Heraf står ikke-vestlige indvandrere og efterkommere for et nettobidrag på -33 mia. kr. i 2017. Nettoudgiften for ikkevestlige indvandrere og efterkommere er imidlertid faldet med omkring 4 mia. kr. sammenlignet med nettobidraget i 2016.