Danmarks Konvergensprogram 2020

""
05-05-2020

Den årlige afrapportering til EU i konvergensprogrammet er præget af den alvorlige økonomiske situation, der er opstået som konsekvens af coronaepidemien. Programmet sætter en tyk streg under, at der er eks-traordinær stor usikkerhed knyttet til den økonomiske udvikling.

I lyset af, at coronaepidemien medfører ekstraordinær stor usikkerhed om den økonomiske udvikling, har EU-landene aftalt, at der i år vil være tale om en stærkt reduceret udgave af de sædvanlige konvergensprogrammer mv., som alene fokuserer på den kortsigtede udvikling. Det danske konvergensprogram tager udgangspunkt i de scenarier for 2020 og 2021, som Finansministeriet offentliggjorde d. 9. april.