Danmarks Nationale Reformprogram 2020

""
07-05-2020

Danmark havde et godt udgangspunkt inden coronakrisen og var nået langt med at opfylde de 2020-mål, vi har sat os som led i EU’s vækststrategi Europa 2020.

Coronakrisen har ført til et mærkbart tilbageslag for dansk økonomi. I Danmarks Nationale Reformprogram 2020 gives en oversigt over de erhvervs- og jobrettede tiltag, der er taget for at afbøde de negative effekter af COVID-19.

Reformprogrammet redegør endvidere for, hvad Danmark har gjort for at efterleve de to anbefalinger fra EU om investeringer og bekæmpelse af hvidvask, som vi modtog i juli 2019.

Programmet omhandler også de tiltag, som Danmark har taget på de fem overordnede indsatsområder i Europa 2020-strategien, blandt andet forskning og udvikling samt energi- og klimaindsatsen. Som noget nyt sættes indsatsen også i relation til de delmål blandt FN’s verdensmål, der knytter mest an til 2020-strategiens mål.