Økonomisk Redegørelse, maj 2020

""
26-05-2020

Coronaepidemien har medført en alvorlig økonomisk situation, hvor BNP-faldet i år ventes at blive større end under finanskrisen. I 2021 er der – blandt andet på ryggen af de midlertidige hjælpepakker, som har holdt hånden under arbejdspladser og virksomheder – udsigt til en delvis genopretning.

Coronapandemien har i løbet af meget kort tid haft en markant indvirkning på både dansk og international økonomi. I Danmark ventes BNP at falde med omkring 5¼ pct. i år, og især i andet kvartal er der udsigt til en brat opbremsning, viser Økonomisk Redegørelse.