Udgiftslofter og statens finanser, december 2019

""
11-03-2020

I publikationen følges op på overholdelsen af de gældende udgiftslofter og status for statens finanser i 2019-20.

På baggrund af den tredje statslige udgiftskontrol for 2019 mv. forventes de statslige udgiftslofter overholdt i 2019. Med Aftale om finansloven for 2020 og de indgåede økonomiaftaler med kommunerne og regionerne for 2020 forventes udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner ligeledes overholdt i 2020.

I 2019 skønnes et overskud på DAU-saldoen på ca. 2½ mia. kr., hvilket svarer til en forværring på ca. 4 mia. kr. i forhold til vurderingen i oktober, 2019. Budgetteringen på finansloven for 2020 giver anledning til et forventet overskud på DAU-saldoen på ca. 35 mia. kr. i 2020.