Økonomisk Analyse: Status for dansk og international økonomi under coronakrisen

""
09-11-2020

Analysen gør status for, hvordan dansk og international økonomi indtil videre er kommet igennem coronakrisen. Analysen finder blandt andet, at Danmark sammen med de øvrige nordiske lande synes at have klaret sig relativt godt sammenlignet med langt de fleste udviklede økonomier.

Coronapandemien har på hidtil uset vis sat sit præg på den sundhedsmæssige og samfundsøkonomiske udvikling i hele verden. Generelt har de lande, der var mindst ramt af coronasmitten i foråret, målt ved antal døde med covid-19, også oplevet det mindste økonomiske tilbageslag. Der har således været en sammenhæng mellem sundhed og økonomi. Flere forhold har imidlertid betydning for, hvor hårdt de enkelte lande er økonomisk ramt af coronapandemien. Blandt andet erhvervsstrukturer, økonomiens generelle sundhedstilstand samt manøvrerummet i finanspolitikken spiller en rolle. Danmark er relativt godt stillet på disse parametre, men udfordres som en lille åben økonomi af stærkt svækkede eksportmarkeder.