Økonomisk Analyse: Behov for 2. generationsreformer

""
21-10-2020

Finansministeriets analyse af behovet for 2. generationsreformer viser, at de seneste tre årtiers reformpolitik har medvirket til at øge arbejdsudbuddet i stort omfang, men der er stadig store samfundsudfordringer, som tidligere reformer ikke har kunnet løse.

Mange unge opnår aldrig en uddannelse efter grundskolen. Ved 25-årsalderen har tæt på hver femte stadig kun en grundskoleuddannelse. Nyuddannede, især fra videregående uddannelser, starter alt for ofte deres arbejdsliv med at være arbejdsløse. Halvdelen af alle nyuddannede modtager således dagpenge i løbet af det første år efter uddannelsen er afsluttet. Og indvandrere, især med ikke-vestlig baggrund, har en markant lavere tilknytning til arbejdsmarkedet end personer med dansk oprindelse. Det er nogle af de udfordringer som en ny generation af reformer skal være med til at løse.