Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2020

""
05-10-2020

Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

Statistikudvalget består af repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet (formand). Herudover deltager en repræsentant fra Nationalbanken i udvalgets møder med status som observatør og analysebidrager.