Delrapport 1: Veje til grøn bilbeskatning

""
07-09-2020

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler præsenterer en række bilafgiftsmodeller i sin første delrapport Veje til en grøn bilbeskatning

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, som blev nedsat i februar 2019, præsenterer i sin første delrapport, Veje til en grøn bilbeskatning, en række bilafgiftsmodeller. Afgiftsmodellerne opfylder på varierende vis de hensyn, kommissionen har arbejdet ud fra; at øge udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler, opretholde det statslige afgiftsprovenu fra personbilområdet, samt hensyn til fordeling, samfundsøkonomi og generel reduktion af CO2-udledning.