Budgetvejledning 2021

""
26-04-2021

Budgetvejledning 2021 erstatter Budgetvejledning 2016 og gælder fra 27. april 2021. Baggrunden for udstedelsen af den nye budgetvejledning er en generel opdatering af bestemmelserne i Budgetvejledning 2016.

Budgetvejledningen indeholder de generelle regler for statens disponering over de bevillinger, der er givet på finansloven og tillægsbevillingsloven mv. Budgetvejledningen beskriver blandt andet reglerne for afholdelse af personaleudgifter, ejendomssalg, gennemførelse af it-projekter og forelæggelse af nye dispositioner for Folketingets Finansudvalg.