Danmarks Konvergensprogram 2021

""
29-04-2021

Danmarks Konvergensprogram 2021 giver en samlet status for de økonomiske udsigter for dansk økonomi på kort, mellemfristet og langt sigt. Det er den første samlede status efter den seneste smittebølge og vinterens nedlukning.

Konvergensprogrammet viser, at der er udsigt til markant fremgang i aktiviteten i dansk økonomi med en vækst i BNP på ca. 2 pct. i 2021 og op mod 4 pct. i 2022. Finanspolitikken er tilrettelagt ekspansivt i de kommende år for at hjælpe økonomien bedst muligt gennem coronakrisen og samlet skønnes finanspolitikken at holde hånden under ca. 85.000 jobs i 2021 og 40.000 job i 2022. Samtidig sikrer målet om strukturel balance på de offentlige finanser i 2025, at varige udgiftstiltag finansieres. Strukturerne i dansk økonomi er sunde med udsigt til stigende beskæftigelse, lav offentlig gæld, høj tillid til dansk økonomi og holdbare offentlige finanser.