Økonomisk Redegørelse, august 2021

""
30-08-2021

Der er aktuelt høj fart i dansk økonomi oven på genåbningen af samfundet. Både aktiviteten og beskæftigelsen overstiger nu niveauet før coronapandemien. Med den markante fremgang er dansk økonomi på vej tilbage i en højkonjunktur. Økonomien har dermed rejst sig særdeles hurtigt og også hurtigere end ventet.

Der er gode forudsætninger for fortsat fremgang, og i den nye Økonomisk Redegørelse skønnes BNP at vokse med 3,8 pct. i år og 2,8 pct. til næste år. Beskæftigelsen ventes samlet set at stige med 75.000 personer fra 2020 til 2022.