Handlingsplan for FN's Verdensmål

""
10-06-2021

Danmark er med i front, når det gælder om at realisere FN’s 17 Verdensmål. Det er 17 vigtige mål, der samler verden om at kæmpe for en mere bæredygtig og retfærdig fremtid. Og 17 vigtige mål, som jeg er stolt af at være minister for.

Det danske samfund har taget Verdensmålene til sig. Den brede forankring nytter, når det kommer til at løse de udfordringer, som Verdensmålene repræsenterer. Og det er afgørende, at vi bliver ved med at stå sammen om at finde de gode løsninger. For selvom det går godt, betyder det ikke, at vi skal stå stille. Tværtimod.

Sammenlignet med andre lande ligger Danmark helt i top, når det kommer til at realisere Verdensmålene. Men det er ikke ensbetydende med, at Danmark er i mål endnu. Der er flere områder, hvor der fortsat er lang vej igen. Derfor er det vigtigt, at vi kaster et kritisk blik på vores egen indsats. Vi skal samtidig sikre, at ingen lades i stikken i arbejdet for en bæredygtig fremtid. Vi skal kæmpe for, at vi efterlader et bedre samfund til vores børn, end det vi overtog. Generationskontrakten – at hver generation vokser op i en bedre verden end den foregående – må ikke ophøre med os. Jeg ved, at vejen mod forandring ikke er let. Men det er bydende nødvendigt, at vi gør os umage for at leve op til de høje krav.

Den globale coronakrise har mindet os om, hvor lille verden er. Og hvor forbundne vi er. Det er både skræmmende og opløftende på samme tid. For det betyder, at når vi træffer kloge og ansvarlige beslutninger herhjemme, som gør Danmark mere bæredygtig, så har vi mulighed for at påvirke resten af verden til at gøre det samme. Vi er et lille land med et stort ansvar. Når regeringen siger, at vi er – og fortsat skal være – et forgangsland på den grønne omstilling, er der handling bag ordene. Med handlingsplanen bygger vi videre på den grønne omstilling, som allerede er godt i gang. Målet er ikke bare en grønnere verden, men også en bedre verden, som vi kan være stolte af at give videre til de næste generationer.

Jeg vil gerne kvittere for det store engagement, der har omgivet arbejdet med denne handlingsplan. Tak til alle jer, der har givet bidrag og delt ud af jeres viden. Det samarbejde vi har haft, og fortsat vil have, er værdifuldt. For vi kan ikke løse den store opgave, som Verdensmålene repræsenterer, alene. Vi er nødt til at stå sammen.