Økonomisk Redegørelse, maj 2021

""
25-05-2021

Efter vinterens smittebølge og nedlukning i dele af økonomien er der nu igen stærk fremgang i dansk økonomi. Store dele af samfundet er genåbnet, og nøgletal peger på, at størstedelen af aktiviteten er vendt tilbage. De massive hjælpepakker og den ekspansive finanspolitik har reduceret tilbageslaget og styrket fundamentet for et solidt opsving.

I den nye prognose skønnes en BNP-vækst på 2,4 pct. i år og 3,6 pct. næste år. Dermed ventes væksten i 2022 at blive den højeste i 15 år. Allerede i slutningen af i år vil BNP overstige niveauet, før coronapandemien ramte. Den økonomiske fremgang giver også flere job, og beskæftigelsen ventes at stige med 46.000 personer i 2021 og 2022 under ét efter et fald på 22.000 personer i 2020.