Visioner og anbefalinger til Danmark som et digitalt foregangsland

""
01-10-2021

Regeringen nedsatte den 16. marts 2021 Digitaliseringspartnerskabet. Vi fik i opdrag at udarbejde anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark skal udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden. Det er en spændende og meget vigtig opgave, for den fortsatte digitalisering og anvendelse af data er en helt central forudsætning for fortsat vækst, velstand, grøn omstilling og effektiv offentlig service af høj kvalitet til gavn for både borgere og virksomheder.

Vi er gået til opgaven med en ambition om at præsentere ikke blot visioner, men også konkrete anbefalinger, der hver især og samlet set flytter samfundet fremad, så vi udbygger vores position som digitalt foregangsland. Anbefalingerne er ikke udtømmende. Men de udgør vores bud på, hvordan vores samfund kan forbedres gennem implementering af digitale løsninger, øget brug af data og anvendelse af nye teknologier. Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger udgør både forslag til at accelerere indsatser, der allerede er igangsat, samt nye initiativer.

Den teknologiske udvikling går hurtigere og hurtigere. Der vil således være behov for løbende at identificere og sætte ind på øvrige områder, hvor digitalisering kan bidrage til at skabe værdi for borgere, virksomheder og samfundet i takt med, at vi indfrier potentialerne i disse forslag, og nye muligheder viser sig.

På Digitaliseringspartnerskabets vegne,
Jim Hagemann Snabe