Hverdag med øget beredskab

""
15-09-2021

Som et element i Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark fra marts 2021 blev aftalepartierne enige om at nedsætte en ekspertgruppe, der skal give input til den langsigtede strategi for håndtering af coronavirus-epidemien.

Usikkerheden om udviklingen i coronavirus-pandemien globalt og i Danmark understreger behovet for, at der udvises rettidig omhu og lægges en strategi for at håndtere udfordringerne på et to-tre-årigt sigte. Arbejdet dækker ikke den umiddelbare håndtering af coronavirus i efteråret 2021.