Danmarks Nationale Reformprogram 2022

""
29-04-2022

I Danmarks Nationale Reformprogram 2022 redegøres for den overordnede økonomiske ramme for dansk økonomi samt reformer og investeringer, der er foretaget på en række centrale områder inden for vækst og produktivitet, undervisning og uddannelse, beskæftigelses- og socialområdet, sundhed, digitalisering samt miljø- og klimaområdet. Programmet omhandler også Danmarks arbejde med og indfrielse af Verdensmålene, herunder nye initiativer i regi af handlingsplanen for FN’s Verdensmål.

Der redegøres derudover for tiltag, der er taget for, at Danmark efterlever EU’s landespecifikke anbefalinger, som vi modtog i juli 2021. Endeligt indeholder programmet en oversigt over status på de landespecifikke anbefalinger fra EU til Danmark i perioden 2019-2021 og på initiativerne fra EU’s genopretningsplan.