Erfaringer med budgetloven 2014-2020

""
28-04-2022

Finansministeriet har udarbejdet en række faglige analyser af de hidtidige erfaringer med budgetloven, som viser, at budgetloven overordnet har fungeret efter hensigten. På baggrund af analyserne er det Finansministeriets faglige vurdering, at en lempelse af budgetlovens underskudsgrænse fra ½ pct. til 1 pct. af BNP er fuldt forenelig med en fortsat ansvarlig finanspolitik.

Analyserne i Erfaringer med budgetloven 2014-2020 viser, at budgetloven har levet op til sit hovedformål om dels at sikre særskilt styring af de offentlige udgifter med udgiftslofter og tilhørende sanktionsmekanismer, og dels at understøtte fortsat sunde offentlige finanser gennem en grænse fastsat ved lov for de årlige strukturelle underskud og en automatisk korrektionsmekanisme. Ligeledes indeholder budgetlovens udgifts- og finanspolitiske rammeværk fleksibiliteten til at håndtere krisesituationer, fx corona-pandemien og den aktuelle situation afledt af den russiske invasion af Ukraine.