Økonomisk Redegørelse, august 2022

""
31-08-2022

Det er mere og mere tydeligt, at krigen i Ukraine og følgevirkningerne heraf indebærer store omkostninger for verdensøkonomien. Konsekvenserne viser sig i stigende grad mere bredt i den internationale økonomi, og opsvinget har i mange lande mistet momentum efter høj fart i kølvandet på pandemien. Inflationen er fortsat med at tiltage på tværs af lande, og forventningerne til økonomisk vækst er generelt blevet mere afdæmpede.

Herhjemme er der også tegn på en opbremsning i den økonomiske fremgang, men aktiviteten ligger fortsat på et højt niveau. BNP skønnes at vokse med 2,8 pct. i 2022 og 0,8 pct. i 2023. Den ventede fremgang i BNP på årsniveau dækker i 2022 over en stigning i BNP, der allerede har fundet sted, og reelt forventes BNP at falde lidt i løbet af andet halvår 2022. Den skønnede udvikling i BNP betyder, at beskæftigelsen ventes at falde lidt tilbage i 2023 til et niveau omkring 3.150.000 personer. Samtidig er det forventningen, at inflationen på årsniveau vil falde fra 7,3 pct. i 2022 til 3,3 pct. i 2023.