Finansloven for 2022

""
07-02-2022

Finansloven for 2022 blev vedtaget af Folketinget d. 22. december 2021. Formelt er det finanslovforslaget for 2022 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2022.

Finansloven (fuld version)

Finansloven for 2022 - fuld version [7.687 KB]

Oversigter

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Hovedoversigt

Ministerhæfter

§ 1. Dronningen
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
§ 3. Folketinget
§ 5. Statsministeriet
§ 6. Udenrigsministeriet
§ 7. Finansministeriet
§ 8. Erhvervsministeriet
§ 9. Skatteministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet
§ 13. Indenrigs- og Boligministeriet
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
§ 15. Social- og Ældreministeriet
§ 16. Sundhedsministeriet
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet
§ 21. Kulturministeriet
§ 22. Kirkeministeriet
§ 23. Miljøministeriet
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
§ 28. Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
§ 35. Generelle reserver
§ 36. Pensionsvæsenet
§ 37. Renter
§ 38. Skatter og afgifter
§ 40. Genudlån mv.
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
§ 45. Bevillingsparagraffen

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her