Danmarks Konvergensprogram 2022

""
12-05-2022

Danmarks Konvergensprogram 2022 giver en samlet status for de økonomiske udsigter for dansk økonomi på kort, mellemfristet og langt sigt

Konvergensprogrammet indeholder en mellemfristet fremskrivning af dansk økonomi baseret på konjunkturvurderingen for 2022 og 2023 fremlagt i Økonomisk Redegørelse, maj 2022. Konvergensprogrammet viser en mere positiv udvikling i de offentlige finanser end i sidste vurdering i Opdateret 2025-forløb, august 2021. Holdbarhedsindikatoren er beregnet til ca. 1,4 pct. af BNP mod tidligere 1,1 pct. af BNP. Det betyder, at den nuværende økonomiske politik kan videreføres uden, at det vil føre til en uholdbar gældsstigning. Faktisk er der udsigt til, at den offentlige sektor har en offentlig nettoformue selv i årene med stærkest demografisk modvind. Det skyldes blandt andet at den strukturelle beskæftigelse i fremskrivningen vokser med ca. 40.000 personer frem mod 2030.