Økonomisk Redegørelse, maj 2022

""
12-05-2022

Efter en turbulent periode under coronapandemien har Ruslands invasion af Ukraine skabt nye forstyrrelser i verdensøkonomien. Krigen påvirker også økonomien i Danmark, blandt andet i form af stigende energipriser. Dansk økonomi har dog et stærkt udgangspunkt til at modstå de økonomiske konsekvenser, og der forventes trods udfordringerne en BNP-vækst på 3,4 pct. i 2022 og 1,9 pct. i 2023. Inflationen forventes at forblive på et forhøjet niveau året ud.

Beskæftigelsen ventes at stige med samlet 86.000 personer i 2022 og 2023. Meget af fremgangen er dog allerede sket i løbet af 2021. Ledigheden ventes at stige en smule i 2023, blandt andet som følge af fordrevne fra Ukraine, som i en vis grad vil indgå i det danske arbejdsmarked. Forløbet for dansk økonomi er dog usikkert som følge af krigen i Ukraine, globale forsyningsproblemer og højere inflation.