DK2030 - et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030

""
30-09-2022

Med DK2030 fremlægger regeringen sin 2030-plan, der fastlægger de overordnede rammer for finanspolitikken frem mod 2030.

Med regeringens 2030-plan, DK2030 – et grønnere, sikrere og stærkere Danmark 2030, viser regeringen en ansvarlig økonomisk vej og fastlægger de overordnede rammer for den økonomiske politik frem mod 2030. Målet i 2025-planen om strukturel balance på de offentlige finanser i 2025 fastholdes, og der sættes i overensstemmelse med det nationale kompromis et balancekrav på -0,5 pct. af BNP i 2030.