Økonomisk Analyse: Mekaniske fremskrivninger af udbud af og efterspørgsel efter velfærdsmedarbejdere

""
26-09-2022

Denne økonomiske analyse undersøger, hvordan udbuddet af og efterspørgslen efter velfærdsmedarbejdere mekanisk vil ændre sig frem mod 2030 set i forhold til situationen i 2019 i fravær af tilpasninger til studiegennemførelse, fastholdelse mv. De mekaniske fremskrivninger viser, at der særligt på SOSU-området er udsigt til en forværring af rekrutteringssituationen, idet efterspørgslen efter personale vil stige mere end udbuddet i perioden fra 2019 til 2030 med de anvendte forudsætninger.

Udsigten til flere børn og flere ældre har potentiale til at øge efterspørgslen efter kvalificerede medarbejdere i den borgerrettede velfærdsservice i de kommende år. Det analyseres, hvordan en mekanisk fremskrivning af ændringen i efterspørgslen efter velfærdsmedarbejdere matcher med fremskrivningen af ændringen i antal uddannede på de pågældende områder med henblik på at vurdere udviklingen i rekrutteringssituationen for de enkelte uddannelsesgrupper.

Analysen ser konkret på lærere, socialrådgivere, sygeplejesker, SOSU-personale (hjælpere og assistenter), læger og pædagogisk personale (pædagoger og pædagogiske assistenter).

De mekaniske fremskrivninger skal ikke ses som en prognose, men primært en pejling på, om der kan være udsigt til en ændring i forskellen mellem potentiel udbud og efterspørgsel (med de anvendte forudsætninger), som fx kan gøre det vanskeligere at udmønte de prioriteringer, der ønskes.