2030-planforløb - Grundlag for udgiftslofter 2027

""
31-08-2023

På baggrund af prioriteringerne på regeringens finanslovforslag for 2024 mv. offentliggøres en mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2030.

2030-planforløbet danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2027. Publikationen indeholder en teknisk beskrivelse af 2030-fremskrivningen, herunder de samfundsøkonomiske forudsætninger og overordnede finanspolitiske rammer og mål frem mod 2030. Det danner grundlag for regeringens samlede 2030-plan, der offentliggøres senere på året og som vil indeholde regeringens politiske prioriteringer og målsætninger frem mod 2030.

I forbindelse med udarbejdelsen af planforløbet er fremskrivningen af tidlig pension blevet genbesøgt og for seniorpension er den tidligere aftalte lempelse af arbejdsevnekravet fra 15 til 18 timer pr. uge taget ud af fremskrivningen.