Fremtidssikring af Danmark - finanslovforslaget 2024

""
31-08-2023

Danmark har en stærk og solid økonomi. Ledigheden er lav, beskæftigelsen historisk høj, og der er styr på de offentlige finanser. Den gunstige situation har flere årsager. Tidligere tiders reformer og danskernes evne og vilje til at arbejde og omstille sig har vist sig som solide grundsten i vores økonomi. Samtidig har vores ansvarlige, hurtige og kontante håndtering af de kriser, der har ramt vores samfund i de seneste år, været den rigtige.

Vi har gjort vores yderste for at hjælpe de danskere, som har været hårdest ramt af krisen, samtidig med at vi har ført en ansvarlig økonomisk politik for ikke at puste til inflationen. Med finanslovforslaget for 2024 holder vi fast i en ansvarlig linje. Oven på de sidste to års stramninger af finans- og pengepolitikken holder vi fast i en neutral aktivitetseffekt i 2024.

Regeringens finanslovforslag indeholder samtidig prioriteringer på en række meget vigtige områder:

Sommeren har igen vist foruroligende billeder af ekstrem hede, skovbrande og oversvømmelser. Klimakrisen er vor generations største udfordring, og vi er nået langt ift. 70 pct.-målet. Nu tager vi de næste skridt i 2024 og investerer endnu mere i den grønne omstilling.

Danskerne skal kunne være sikre på, at velfærdssamfundet er der, når vi mest har brug for det. Derfor investerer vi i vores sundhedsvæsen, så der fx bliver bedre rammer for vores kræftindsats og vores psykiatri.

Vi skal samtidig tage endnu et skridt til at sikre flere og dygtigere ansatte til både de private virksomheder og den offentlige velfærd. For uden de nødvendige medarbejdere med de rette kompetencer kommer både væksten i den private sektor og forbedringerne i vores fælles velfærd under pres. Derfor prioriterer regeringen undervisning og uddannelse.