Grønne statsobligationer: Udgivelse af allokeringsrapport for 2022

""
20-12-2023

Den danske stat udstedte i januar 2022 for første gang grønne statsobligationer, som medvirker til at finansiere grønne udgifter. Udstedelserne er fortsat løbende siden da, og i alt er nu blevet udstedt ca. 23,9 mia. kr. Rapporten redegør for de grønne udgifter i 2022, som udstedelserne har finansieret.

Der er identificeret i alt ca. 11,9 mia. kr. i grønne udgifter i 2022, som er blevet finansieret ved udstedelse af grønne statsobligationer i 2022 og 2023. Det drejer sig bl.a. om udgifter i jernbanenettet og grøn transport generelt, tilskud til vedvarende energi mv.

Deloitte har foretaget en limited assurance engagement af allokeringsrapporten. En effektrapport, der redegør for udgifternes grønne effekt fx i form af reduceret CO2 udslip, ventes offentliggjort i første halvår 2024.