Finansloven for 2023

""
13-06-2023

Finansloven for 2023 blev vedtaget af Folketinget d. 16. maj 2023. Formelt er det finanslovforslaget for 2023 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2023.

Der er mulighed for at downloade hele finansloven for 2023 (3.930 sider) eller ministerhæfter for hver paragraf/hvert afsnit.

Finansloven (fuld version)

Finansloven for 2023 - fuld version (7.646 KB)

Oversigter

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Hovedoversigt

Ministerhæfter

§ 1. Dronningen
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
§ 3. Folketinget
§ 5. Statsministeriet
§ 6. Udenrigsministeriet
§ 7. Finansministeriet
§ 8. Erhvervsministeriet
§ 9. Skatteministeriet
§ 10. Økonomiministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet
§ 14. Udlændinge- og Integrationsministeriet
§ 15. Social-, Bolig- og Ældreministeriet
§ 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 20. Børne- og Undervisningsministeriet
§ 21. Kulturministeriet
§ 22. Kirkeministeriet
§ 23. Miljøministeriet
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
§ 25. Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet
§ 28. Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
§ 35. Generelle reserver
§ 36. Pensionsvæsenet
§ 37. Renter
§ 38. Skatter og afgifter
§ 40. Genudlån mv.
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
§ 45. Bevillingsparagraffen

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her