""
22-06-2023

Finansministeriet udgiver en opdateret version af Vejledningen til samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger. Opdateringen skal ses i lyset af, at der siden den seneste udgivelse i 2017 er sket ændringer i en række centrale nøgletal, samt i de krav der stilles til afrapportering af resultater, når der udføres samfundsøkonomiske analyser.