Danmarks Konvergensprogram 2023

""
23-05-2023

Danmarks Konvergensprogram 2023 giver en samlet status for de økonomiske udsigter for dansk økonomi på kort, mellemfristet og langt sigt.

Konvergensprogrammet indeholder en mellemfristet fremskrivning af dansk økonomi baseret på konjunkturvurderingen for 2023 og 2024 fremlagt i Økonomisk Redegørelse, maj 2023. Konvergensprogrammet indeholder bl.a. en opjustering af det finanspolitiske råderum i forhold til i sidste vurdering i 2030-planforløb: Grundlag for udgiftslofter 2026, august 2022. Det skyldes især en højere strukturel beskæftigelse. Holdbarhedsindikatoren er beregnet til ca. 1,5 pct. af BNP mod tidligere 1,4 pct. af BNP. Det betyder, at den nuværende økonomiske politik kan videreføres uden, at det vil føre til en uholdbar gældsstigning.